Arrangementer 

Tidligere afholdte arrangementer

 

 

 

 

 

AFLYST- pga. for få tilmeldte

Endnu en spændende workshop i samarbejde med projekt Bæredygtig Bundlinje

Green is the New Black – Bæredygtighed er noget både kunder og medarbejdere i stigende grad har fokus på. 

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 12.30-15.00

Bæredygtig Bundlinje 2.0 hjælper virksomheder mod nye bæredygtige mål, som tiltrækker og fastholder både medarbejdere og kunder. 

For at lykkes, er det afgørende at få de bæredygtige initiativer til at leve i virksomheden – at de bliver implementeret og at medarbejderne er motiveret for indsatsen. Derfor inviterer vi til workshop om forankring af grøn forandring i virksomheden.

Tre oplægsholdere fra oplevelsesbranchen vil fortælle om, hvordan de har forankret grønne tiltag i deres virksomhed. Oplevelsesbranchen tiltrækker ma

nge unge medarbejdere og til workshoppen sætter vi fokus på, hvad der driver unge i den grønne dagsorden. 

 

Efter workshoppen bør I som virksomhed være bedre i stand til at:

 • Vælge hvilke bæredygtige emner i vil fokusere på at implementer i jeres virksomhed

 • Rekruttere unge medarbejdere som har fokus på bæredygtighed

 • Være bedre til at formidle jeres virksomhed bæredygtighed internt

 • Motivere medarbejdere til at være med på ideen og få bæredygtigheden til at leve i jeres virksomhed.

Workshoppen kan også være relevant for andre brancher end oplevelsesbranchen.

 

Program for dagen

12.30-13.00     Ankomst og netværk

13.00-13.10    Velkommen og dagens program v. Charlotte Hald Pratt, Cphbusiness

13.10-13.20    Intro: Forankring af grøn forandring v. Pia Brandsnes, Cphbusiness

13.20-13.35     Inspirationsoplæg om B-hageriet – en økologisk cafe med fokus på bæredygtighed

13.35-14.05     Fokus på unge medarbejdere ved Sidsel Jess, Udviklingsmanager Bruun og partners

14.05 – 14.20   Inspirationsoplæg om Skovshoved Hotel v. Eva Nadelmann Haarh  

14.20 – 14.35   Inspirationsoplæg ved Julie M. Quistgaard, som har arbejdet som udviklingsschef for cateringvirksomheden: White Horse

14.35-14.50     Øvelse om værdier                 

14.50-15.00     Opsamling og tak for i dag v. Charlotte Hald Pratt og Malene Holm Sørensen, Cphbusiness

 

Sted

Cphbusiness, Peder Oxes Allé 2, 3400 Hillerød

 

Tilmelding

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/arrangement/forankring-af-groenne-tiltag/

Vigtigt: I feltet Søg organisation skrives ikke noget, i feltet Manuel indtastning af organisation skrives Miljønetværk Nordsjælland

 

Gratis kompetenceudviklingen inden for temaet forvaltning, affald og ressourcer

 

Gratis kompetenceudviklingen inden for temaet forvaltning, affald og ressourcer

- Få pladser, først til mølle.

 

Onsdag den 12. februar 2020 kl. 9.00-11.30 og torsdag den 13. februar 2020 kl. 9.00-11.30

Forvaltningsretslige principper, hvor grundlaget og principperne for den offentlige forvaltning gennemgås.

 

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 9.00-11.30

Hvordan arbejder virksomheder med cirkulær økonomi, et praktisk eksempel

Her kan du hører om de erfaringer, der er kommet ud af et projekt, der har haft fokus på generering og anvendelse af primært anvendte proceskemikalier i  medicinalindustrien og afisningsmidler i lufthavne.

 

Workshop: Ressourcer, affald og genanvendelse

 

 

 

 

 

Onsdag den 26. februar 2020 kl 12.00-15.00 -  Cphbusiness, Peder Oxes Alle 2, 3400 Hillerød

 

Projekt Bæredygtig Bundlinje, Cphbusiness og Miljønetværk Nordsjælland sætter fokus på affald.

 

Denne workshop er for medarbejdere, som skal arbejde i praksis med affaldshåndtering og cirkulær genanvendelse.

Workshoppen kan med fordel suppleres med en studerende i praktik eller projekt. Efter workshoppen har du

- en forståelse for principper bag affaldshåndtering i EU – og hvordan det spiller sammen med cirkulær økonomi.

- Viden om, hvad man skal være opmærksom på ved håndtering, sortering og behandling af affald.

-Kompetencer, der gør dig i stand til at udvikle og gennemføre målrettede løsninger inden for affald og genanvendelse.

 

Program:

12.00-12.30              Netværk og sandwich

12.30-12.40              Velkommen. Ved projektleder for Bæredygtig Bundlinje 2.0 Thomas A. Christensen, Københavns Kommune

12.40-13.20              Sådan bliver jeres virksomhedsaffald til ressourcer for andre / cirkulær økonomi.
Ved Adjunkt Michelle Utzon-Frank, Cphbusiness                 

13.20-14.00              Virksomheders muligheder for øget sortering til genbrug og genanvendelse – for en grønnere bundlinje.
Ved Lektor Kasper Remmen Dirckinck-Holmfeld, Cphbusiness

14.00-14.10              Pause

14.10-14.45              Case: Inspiration til konkrete løsninger inden for affald og genanvendelse.
Ved miljøkonsulent Søren Kondrup fra Remondis A/S.
En af verdens største virksomheder indenfor transport, affalds- og genbrugsløsninger

14.45-14.55              Spørgsmål til oplægsholdere.

14.55-15.00              Tak for i dag

 

Deltagelse er gratis.

Deltag i undervisningen - "helikoptertur" over lovområdet især med fokus på miljølovgivningen 

I indbydes til gratis at sidde med i undervisningen af vores miljøteknologstuderende.

 

Tirsdag den 11. februar kl 9.00-14.00 kan du være med på en ”helikoptertur” over lovområdet især med fokus på miljølovgivningen.

Vi indleder denne dag, med at se på lovhierarkiet, hvordan lovgivning bliver til både her til lands og i EU, lige som vi vil se på samspillet mellem den europæiske miljølovgivning og den danske.

Når vi har fået et overblik over principperne, vil vi dykke ned og se på miljøområdets lovgivning, især med fokus på affald.

FN's Verdensmål - IDA Grøn Teknologi arrangerer: Miljøstrategisk årsmøde

 

 

Temaet for Miljøstrategisk årsmøde 2019 er "Erfaringer med FN's Verdensmål i virksomheder, offentlig planlægning og uddannelser"

 

10. december 2019

Aalborg Universitet - Campus København

Pris 400,00

 

Tilmelding:

https://ida.dk/arrangement/miljostrategisk-arsmode-2019-erfaringer-med-fn-s-verdensmal-334329#beskrivelse 

 

Det er et arrangement, som vi vurderer, flere af vores medlemmer kan være interesseret i.

Sid med på "bagsmækken

Vi tilbyder vores medlemmer at sidde med i undervisningen på miljøteknologuddannelsen

 Fredag den 6. december kl. 9.00 til 14.00, Peder Oxes Alle 2, Hillerød

 Der er få pladser – Først til ”mølle”

 Over de seneste år har vores miljøregulering fået et større og større fokus på selve produktet og med det, er der fulgt en del produktorienteret lovgivning. Det betyder, at langt flere virksomheder nu  end tidligere skal være opmærksom på hele miljølovgivningen og afklare, om de er ”product complaince”. Når der alligevel skal arbejdes med lovgivningen, så kan dette arbejde bruges som en løftestang til jeres arbejde med CSR og Cirkulær økonomi.

 Det er første gang vi underviser de studerende på miljøteknologuddannelsen i ”product complaince” og I får muligheden for at være med på bagsmækken.

 Der vil blive givet en introduktion til begrebet ”product complaice” og de enkelte produktlovgivninger, herunder kemikalieforordningen REACH. Focus vil være på, hvordan produktlovgivningen spiller sammen med affaldslovgivningen i forhold til cirkulær økonomi.

Workshop om Miljøoptimeret emballage

Gennem projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 tilbyder vi en gratis workshop om Miljøoptimeret emballage – som deltager bliver du introduceret til emballage- og plastproblematikken, møder virksomheder, der har arbejdet med miljøoptimering og kan gå hjem med konkrete forslag til, hvordan din virksomhed selv kan arbejde videre med at miljøoptimere jeres plast og emballage - Arrangement er åbent for alle virksomheder!

 

DTU Management afholder arrangementet på DTU i Kgs. Lyngby

27. November kl. 13:00-16:00

 

Gratis kompetenceudviklingen inden for temaet forvaltning, affald og ressourcer

Kom med på bagsmækken i miljøteknologernes undervisning.

Skynd dig - få pladser tilbage.

Kun for medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland.

Kontakt Miljønetværk Nordsjælland og hør, om der er en ledig plads på det kurser, der interesserer dig.
Tilmelding: info.mnn@cphbusiness.dk 

 

Fredag den 1. november 2019 kl. 9.00-14.45

Virksomhedernes affaldsarbejde og opbevaring af affald

Har du styr på reglerne ift. hvordan du som virksomhed håndtere dit affald? Deltag på bagsmækken og bliv klogere på reglerne.

 

Torsdag, den 7. november 2019 kl. 9.00-11.30

Hvordan arbejder virksomheder med cirkulær økonomi, et praktisk eksempel

Her kan du hører om de erfaringer der er kommet ud af et projekt, der har haft fokus på generering og anvendelse af primært anvendte proceskemikalier i  medicinalindustrien og afisningsmidler i lufthavne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland inviteres til foredrag med Rane Willerslev onsdag den 27. november kl. 16.45-19.00, hos Cphbusiness i Hillerød.

 

I dagens Danmark kastes vi alle rundt i en stadig accelererende forandringsproces, hvis horisont vi formentlig knap nok kan skimte omridset af endnu. Alt, vi ved, er, at det bliver vildt. Vi oplever igen og igen kollaps, og meget af dét, vi ved og gør i dag, er med garanti ikke dét, vi gør og har brug for at vide i morgen.

Til foredraget vil Rane Willerslev på underholdende og skarp vis ud fra to kernebegreber beskrive og forklare, hvad der skal til, for at vi mennesker kommer helskindet gennem en opløsningstid, hvor de gamle former og tanker konstant skal gentænkes og fornyes. Det skal ifølge Rane ske på et grundlag af solid og dyb faglighed - det er vores rygrad. Men også med en vilje til som samfund at møde verden med større rummelighed og et mod til at lade sin verden kollapse i mødet.

Efter foredraget byder vi på en let anretning fra Lê Lê.

Intromøde om miljømærker og miljøledelse

Bæredygtig Bundlinje 2.0 inviterer hermed alle medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland til intromøde om arbejdet med miljømærker og miljøledelse. Forløbet henvender sig til dem af jer der er nysgerrige på miljøcertificeringer eller allerede er startet en certificeringsproces, enten i forhold til service-/produktorienteret miljømærkningsordninger eller certificeringer inden for miljøledelsessystemer.

 

Efter mødet har du fået:

·         et overblik over de forskellige certificeringsmuligheder.

·         en grundlæggende forståelse for principperne bag miljømærkning og miljøledelse (ISO 14001).

·         viden om hvad det kræver at arbejde struktureret med at forbedre virksomhedens miljøforhold og at blive miljøcertificeret.

 

Om bæredygtig bundlinje 2.0:

Miljønetværk Nordsjælland er sammen med Cphbusiness videnspartnere i projekt Bæredygtig Bundlinje 2.0 og er ansvarlig for de temaspecifikke spor miljømærker & miljøledelse og affald & ressourcer.

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 arbejder små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden for at gøre deres forretninger mere bæredygtige. Sammen med kommuner, videnspartnere og brancheorganisationer vil omkring 80 virksomheder udvikle deres forretningsmodeller, så de bliver grønnere og mere cirkulære – til fordel for miljøet og bundlinjen. 

Du kan læse mere om projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/  

 

Tidspunkt: 

Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 12.00 – 14.30

 

Sted:         

Cphbusiness, laboratorie og miljø, Peder Oxes Alle 2, 3400 Hillerød

 

Tilmeldingen:

Senest onsdag den 16. oktober 2019 via www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje

Gratis Kompetenceudvikling indenfor kemikalieområdet

- på bagsmækken i miljøteknologernes undervisning. Skynd dig - få pladser tilbage. Kun for medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland.

Mandag d. 23. september starter miljøteknologernes kemikalie-tema. Der undervises i de mest centrale emner under overskriften: Farlige stoffer og produkter.

Måske har du brug for at vide noget om kemiske stoffers farlige egenskaber eller vil lære, hvordan man klassificerer og mærker kemiske produkter?

 

Kontakt Miljønetværk Nordsjælland og hør, om der er en ledig plads på det korte kursus, der interesserer dig.

Tilmelding: info.mnn@cphbusiness.dk

 

Tirsdag d. 24/9: 9.00-14.00
Kemiske stoffers fordeling og mobilitet i miljøet

 

Torsdag d. 26/9: 12.00-14.30:
Vurdering af kemiske stoffers giftighed overfor miljø og mennesker

 

Mandag d. 1/10: 9-11.30:
Introduktion til kemikalielovgivning

 

Tirsdag d. 2/10: 9-14
EU’s kemikalielovgivningspakke REACH

 

Onsdag d. 3/10: 9-11.30
Krav til specifikke produkttyper og anvendelser. Hvordan sikrer du, at dit produkt er ”Fit for Use”

 

Tirsdag d. 22/10: 9-11.30

Krav til opbevaring af kemikalier

 

Inspirationsmøde om BAT og BREF-dokumenterne

Miljønetværk Nordsjælland inviterer til inspirationsmøde om de bedst tilgængelige teknikker, BAT (Best Available Techniques) og tilhørende BAT Reference Dokumenter, BREF-dokumenter.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal virksomheder der forurener, begrænse deres forurening mest muligt ved at anvende BAT. Det er derfor vigtigt for virksomheder, der er omfattet af lovgivningen, at forstå de gældende BREF-dokumenter og tilhørende BAT-konklusioner, som deres virksomhedstype er omfattet. 

På netværkets inspirationsmøde kan I blive klogere på BAT og BREF-dokumenterne og få indsigt i, hvordan BREF-dokumenterne fungerer i praksis, og hvilken indflydelse jeres virksomhed kan få på BREF-dokumenterne.   

 

Tidspunkt: 

Onsdag den 25. september 2019 kl. 9.00 – 11.00 (morgenmad fra kl 8.30)

 

Sted:         

Cphbusiness, laboratorie og miljø, Peder Oxes Alle 2, 3400 Hillerød

 

Program:   

Funktionsleder Ulla Ringbæk fra Miljøstyrelsen give en introduktion til:

·         begreberne BAT og BREF

·         tilblivelsen af BREF-dokumenter

 

Spændende oplæg af EMS&S Manager Erik Pugholm fra Biogen der fortæller om hvordan:

·         BREF-dokumenter fungerer i praksis ude i virksomhederne

·         hvordan man som virksomhed kan få indflydelse på BREF-dokumenterne 

 

 

Arrangementet er gratis – Tilmelding: info.mnn@cphbusiness.dk

- Workshops 15. + 16. maj 2019 - Verdensmål og Cirkulær økonomi

Få en gruppe studerendes input til, hvordan din virksomhed kommer i gang/videre med at bidrage til både verdensmålene og en mere cirkulær økonomi.

 

To af de helt hotte dagsordener inden for miljø og bæredygtighed er Verdensmålene og Cirkulær økonomi. Kom og vær med i to på hinanden følgende workshop, når vi på Miljøteknologuddannelsen sætter fokus på, hvordan man som virksomhed el. organisation, konkret kan arbejde med disse store overordnede begreber.

 

På sidste arrangement i Miljønetværk Nordsjælland hørte vi om Berendsens arbejde med at implementere Verdensmålene. I forlængelse af det sætter vi med disse to workshops fokus på, hvordan man som virksomhed/organisation kommer i gang med arbejdet. De to workshops er en del af undervisningen på Miljøteknologuddannelsen, men interesserede virksomheder indbydes til at deltage. Her vil jeres virksomhed evt. kunne bruges som case for idegenereringen og diskussionerne. I får hermed mulighed for at få andres direkte feedback på, hvordan jeres virksomhed kan komme i gang/videre med arbejdet for en bedre og mere cirkulær verden.

 

De to workshops afholdes:

 

Onsdag den 15. maj 2019 kl. 12.00 - 15.00 - Cirkulær økonomi

Torsdag den 16. maj 2019 kl. 12.00 - 15.00 - Verdensmålene

 

- På bagsmækken i miljøteknologernes undervisning

 

Mandag den 6. maj 2019 kl. 12.00-14.30

Generel introduktion til principper for miljøledelse i henhold til ISO 14001:2015

- Her vil du blive indført i de overordnede indholdselementer i standarden, og hvad der skal til for at opbygge et miljøledelsessystem op efter ISO 14001:2015 miljøledelsesstandarden

 

Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 8.30-15:00

Miljøledelse efter ISO 14001:2015 

- Her kommer vi i dybden med indholdselementerne i standardens kapitel 4 vedrørende "Organisationens rammer og vilkår" – (formiddag) samt kapital 5 om "Lederskab" og kapitel 6 om "Planlægning" (eftermiddag)

 

Torsdag den 9. maj kl. 8.30-15:00

Miljøledelse efter ISO 14001:2015 

- Her kommer vi i dybden med indholdselementerne i standardens kapitel 7 om "Støtteaktiviteter og -funktioner" samt kapitel 8 om "Drift" – (formiddag) samt standardens kapitel 9 vedrørende "Præstationsevaluering" samt kapitel 10 om "Forbedring" – (eftermiddag).

FN's Verdensmål - Inspirationsmøde

 

FN’s 17 verdensmål har fået stor opmærksomhed blandt mange virksomheder, og godt for det, fordi virksomheder er en hel central partner, når disse mål skal nås.

Igennem arbejdet med verdensmålene opdager mange virksomheder nye muligheder for vækst og muligheden for at reducere deres risici.

Virksomheder kan bruge Verdensmålene som en ramme til at forme, styre, kommunikere og rapportere deres strategier og aktiviteter. Nye forretningsmuligheder kan identificeres, og arbejdet med verdensmålene kan være medvirkende til en øget værdi.

Men, hvordan kommer en virksomhed i gang med arbejdet, hvordan griber man opgaven an?

Få inspiration til at komme i gang

 

Mandag den 11. marts 2019 kl. 8.30 – 10.00 (Morgenmad kl 8.00)

på Cphbusiness, laboratorie og miljø, Peder Oxes Alle 2, 3400 Hillerød

 

her vil Dennis Smidt, miljø- og arbejdsmiljøkonsulent

 

give et spændende oplæg om:

 • Hvordan Berendsen konkret kom i gang med at arbejde med verdensmålene

 • Hvilke mål der er relevante for dem og hvorfor

 • Hvordan arbejdet tilrettelægges og hvem der involveres

 • Hvor meget det har krævet af virksomheden at komme i gang med arbejdet med målene

 • Hvordan virksomheden afrapporterer deres resultater

 • Hvilken værdi arbejdet foreløbigt har givet Berendsen

 

Arrangementet er gratis - Tilmelding: info.mnn@cphbusiness.dk

- På bagsmækken i miljøteknologernes undervisning.

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 9.00 - 10.30

Introduktion til emnet: Skimmelsvampe og problemer i bygninger.

 

Følgende spørgsmål vil blive besvaret:

Hvad er problemet med skimmelvækst?

Hvilke tegn er der på skimmelvækst?

Hvordan undersøges for skimmelvækst?

- På bagsmækken i miljøteknologernes undervisning. 

Kun for medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland.

 

Tirsdag den 29/1 2019 starter miljøteknologernes kemikalie-tema. Der undervises i de mest centrale emner under overskriften: Farlige stoffer og produkter.

Måske har du brug for at vide noget om kemiske stoffers farlige egenskaber eller vil lære, hvordan man klassificerer og mærker kemiske produkter?

 

​​Kemiske stoffers fordeling og mobilitet i miljøet

Tirsdag 29/1 2019 kl. 12.30 - 14.00 og Onsdag 30/1 kl. 12.30 - 14.00

Bionedbrydelighed og persistens

Torsdag 31/1 2019 kl. 9.00 - 14.00

Vurdering af kemiske stoffers giftighed overfor miljø og mennesker

Fredag 1/2 2019 kl. 9.00 - 11.00

Introduktion til klassificering og mærkning

Fredag 1/2 2019 kl. 12.00 - 14.00

Klassificering og mærkning

mandag 4/2 til 7/2 2019 kl. 9.00 - 14.00

Introduktion til REACH

Tirsdag 12/2 2019 kl. 9.00 - 14.00

Introduktion til sikkerheds-datablade

Torsdag 21/2 2019 kl. 9.00 - 11.35

"Bagsmækken"

Sid gratis med i Miljøteknologernes undervisning.

 

Mandag den 12. november kl. 8.15-11.00

 

Virksomheders samfundsansvar (CSR)

- Her vil du blive indført i principper bag CSR. Herunder den nye dagsorden med bæredygtighedsmålene, samt forskellige måder hvorpå virksomheder kan konkretisere det (såsom GRI, DS 49001og FN Global Compact mv.)

Bæredygtig produktion og cirkulære produkter

Torsdag den 1. november 2018 kl. 9.00 - 11.30 afholdes inspirationsmøde, hvor der stilles skarpt på bæredygtig produktion og cirkulære produkter.

 

Professor Arne Remmen fra Ålborg Universitet vil fortælle om gode eksempler på bæredygtig produktion og EU’s produktregulering.

 

Fordelt på 3 timer vil følgende spørgsmål blive taget op:

 • Hvilke krav stilles i forhold til design

 • Hvilke forretnings modeller understøtter dette

 • Hvordan vil EU fremme bæredygtige og cirkulære produkter?

 • Hvad er lykkedes godt hidtil? (energieffektivitet)

 • Hvordan bliver der nu sat fokus på materialeeffektivitet?

 • Hvordan spiller de forskellige politiske virkemidler sammen?

 

Der er morgenmad kl. 8.30.

 

Tilmelding (gratis): info.mnn@cphbusiness.dk  

Sid gratis med på "bagsmækken" i Miljøteknolog studerendes undervisning.

Onsdag den 31/10 kl. 8.15-11.30

Er du interesseret i, at lære mere om den nye internationale standard for arbejdsmiljøledelse ISO45001, der gik i luften i marts 2018 samt arbejdsmiljø generelt? Så har du mulighed for at deltage i undervisningen for Miljøteknolog studerende denne onsdag formiddag.

Først vil der være en generel introduktion til operationelt arbejdsmiljø - organisation, lovgivning med fokus på det fysiske arbejdsmiljø og indeklima samt krav til bl.a. APV’er.

Vi vil dernæst fokusere på virksomheder, der gerne vil arbejde strategisk med deres arbejdsmiljø og systematisk med arbejdsmiljøforhold med henblik på at indføre arbejdsmiljøledelse iht. ISO45001 standarden, tidligere OHSAS 18001. Vi skal tale om standardens opbygning, ledelsens og medarbejdernes roller og ansvar, risikovurderinger og hvorfor virksomheder vælger at blive arbejdsmiljøcertificeret. 

 

 

Fredag den 2/11 kl. 12.05-14.30

Vil du gerne have større kendskab til miljømærker bl.a. det Nordisk Svanemærke og EU blomsten? Så er denne eftermiddag godt givet ud, hvor du kan deltage i Miljøteknologernes undervisning om lovkrav til udstedelse af miljømærker i Danmark. Derefter skal vi se på forskellige miljømærker, såvel danske som internationale. Hvad dækker mærkerne over og hvem står bag dem?

Derudover vil der være opgaver om miljømærkekriterier inden for forskellige produktkategorier og serviceydelser samt miljømærkning i relation til producenter og kunder/forbrugere.

Deltag gratis på "bagsmækken" i miljøteknologernes undervisning

Så er der igen mulighed for at sidde med i undervisningen følgende dage:

 

Tirsdag den 2. oktober kl. 12.00-14.30

Generel introduktion til ISO 14001:2015

- Her vil du blive indført i de overordnede indholds elementer i standarden og hvad der skal til for at opbygge et miljøledelsessystem op efter ISO 14001

 

Tirsdag den 23. oktober kl. 8.00-14.30

Miljøledelse efter ISO 14001:2015 

- Her kommer vi i dybden med indholds elementerne i standarden vedrørende "Organisationens rammer og vilkår" (formiddag) samt "Lederskab" og "Planlægning" (eftermiddag)

 

Torsdag den 25. oktober kl. 8.00-11.30

Miljøledelse efter ISO 14001:2015 

- Her kommer vi i dybden med indholds elementerne i standarden vedrørende "Støtteaktiviteter og -funktioner" samt "Drift"

 

Fredag den 26. oktober kl. 12.00-14.30

Miljøledelse efter ISO 14001:2015 

- Her kommer vi i dybden med indholds elementerne i standarden vedrørende "Præstationsevaluering" samt "Forbedring"

 

Tirsdag den 30. oktober kl. 8.15-14.30

Livscyklusperspektiv

- Hvis du vil vide mere omkring produkters miljøpåvirkning, livscyklusanalyse (LCA) og Carbon Footprint

- Hvis du vil vide mere omkring EcoDesign og leverandørstyring

Effektiv affaldssortering inden for byggeri - Invitation til inspirationsmøde

Invitation til inspirationsmøde 2. oktober 2018 

 

Kl. 8.30 - 10.30 (starter med kaffe og et stykke brød) 

Fællesrummet, Peder Oxes Alle 2, Hillerød  

 

Der tales meget om affaldssortering - også inden for byggeri. Hvordan får en entreprenørvirksomhed sat en effektiv sortering i system? 

 

Vi får besøg af Anna-Mette Monnelly der er bæredygtighedschef i NCC Danmark A/S, hun vil bl.a. tale om følgende:

 • Perspektiver i det cirkulære byggeri

 • Undgå småt/stort brændbart fraktioner – fra indkøb, planlægning og byggepladsen

 • Konkret projekt – dataindsamling der giver større indsigt i den reelle dynamik i affaldshåndtering

 • Resultaterne giver vigtig indsigt i design og planlægningsprocesser

 • Bæredygtighed – handler om at skabe stabile systemer i balance

Vær med på "bansmækken"​

Deltag gratis på ”bagsmækken” i undervisningen hos miljøteknologerne på følgende dage:   

Onsdag den 29. august kl. 12.00 -14.30 ”Miljøgodkendelsen”

 • Myndighedernes behandling af en ansøgning om en miljøgodkendelse

 • Hører om, hvad det er for et fokus myndighederne har, når de har kontakt med virksomheder

 • Hvornår de tager initiativ til en revision  af miljøgodkendelsen

 

Mandag, den 17. september kl. 8.15 – 14.30  ”Miljøtilsyn”

 • Kravene til myndighedernes planlægning af tilsynsopgaven

 • Selve tilsynet

 • Tilsynskampagner

 • Offentlighed omkring tilsynet

 • Myndighedernes håndhævelsesmuligheder

 • ”Fra ren politimand til den dialogbaserede facilitator””

Indbydelse til inspirationsmøde  7. juni 2018 kl. 8.30 – 10.00​

Der er et krav om, at virksomheder skal lave en kemisk APV, hvor de skal vurdere deres brug af kemiske stoffer og blandinger i en særlig arbejdspladsvurdering – kemisk APV, herunder: 

 • Hvilke stoffer eller blandinger der er farlige, og på hvilken måde

 • Hvordan og hvor meget medarbejderne udsættes for disse stoffer eller blandinger

 • Hvordan bruger stofferne/blandingerne, fx hvilke påføringsmetoder der bruges

 • Hvilke forbyggende foranstaltninger, fx, udluftning, ventilation og brug af værnemidler I har

 

Helle Malene Andersen fra DHI fortælle om, hvad kemiske APV’er er og hvordan en virksomhed kan tilrettelægge arbejdet med disse.

Helle er seniorkonsulent med en stor viden indenfor arbejdsmiljø, herunder kemiske APV’er, og så er hun en rigtig god formidler.

Spildevandslovgivning - endnu et gratis tilbud

Onsdag den 16. maj 2018 kl. 9.00 – 13.40

 

Har du brug for at få viden om spildevandslovgivningen relateret til forvaltning i stat og kommune eller har du behov for viden om virksomhedernes ansvar og forpligtelser relateret til spildevand, så er du meget velkommen til at sidde med i undervisningslokalet for Miljøteknolog studerende. Følgende vil blive gennemgået:

 • Miljøforvaltning af spildevandlovgivningen såsom spildevandsplaner og viden om kvalitetskrav og grænseværdier for spildevand.

 • Viden om indhold i spildevandstilladelser samt virksomheders ansvar i forhold til udlederkrav, vilkår og egenkontrol.

Jord, luft og grundvand - sid med på "Bagsmækken"​

 

Kom og vær med på bagsmækken i miljøteknologernes undervisning vedr. jord, luft og grundvand og blive klogere på, hvad og hvordan man undersøger for eventuelle forureninger. Det er emner alle, især producerende virksomheder, bør kende til  for at forebygge større gener.

 

Mandag 30. april 2018 kl. 12.00 - Cphbusiness, Peder Oxes Allé 2, Hillerød

 Undersøgelser af jord, luft og grundvand starter ude i felten.

Her vil Søren Helt Jessen, markedschef i Niras, holde et oplæg, hvor han vil give en praktisk og håndgribelig introduktion til hvordan jord, vand og luft bliver undersøgt.

 

 Onsdag 2. maj 2018 kl. 13.00 - Cphbusiness, Peder Oxes Allé 2 Hillerød

 Fortsættes jordtemaet og Charlotte Hald Pratt, lektor på Cphbusiness giver 1 times introduktion til:

 

Kortlægning - V1 og V2

Det er vigtigt at kende omfanget af jordforurening af en grund for at forhindre de skadelige virkninger af jordforurening. Det er Regionerne der i et samarbejde med kommunerne skal kortlægge de grunde, hvor der kan være en forventning eller direkte viden om at jorden er forurenet.

 

Denne kortlægning sker på 2 niveauer:

 

Vidensniveau 1 (V1)
En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet.

 

Vidensniveau 2 (V2)
En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Energi og Klima "på bagsmækken"

 

Så er miljøteknologerne startet på temaet: Energi og Klima.

 

Er din virksomhed medlem af Miljønetværk Nordsjælland, så kan du sidde med på bagsmækken, når der undervises i:

KLIMAREGNSKABER, herunder brug af klimakompasset. 


Der vil også blive gennemgået noget teori, der ligger bag begrebet klimaregnskaber.

 

Torsdag d. 15. marts, kl. 9.00 - 13.30

 

Det foregår som sædvanligt på Peder Oxes Alle 2 i Hillerød

Affald eller en ressource?

 

Invitation til inspirationsmøde den 22. marts 2018

 

Kl. 8.30 - 10.30 (starter med kaffe og et stykke brød)

Fællesrummet, Peder Oxes Alle 2, Hillerød

Cirkulær økonomi er ”det nye sort”, og rigtig mange virksomheder vil gerne arbejde med nyttiggørelse og genanvendelse af det, der ellers bare vil blive til affald.

Er det teknisk muligt – understøtter lovgivningen denne ønskede ændring fra det lineære til det cirkulære? Det er spørgsmål der trænger sig på, når tankerne skal føres ud i det praktiske liv.

 

Svarene på disse spørgsmål forsøger et stort projekt at afdække. 11 store og mindre virksomheder arbejder sammen om at afdække om de kemiske stoffer, der anvendes især inden for medicinal- og fødevareindustrien som tekniske hjælpemidler, kan bruges af andre industrier i stedet for at ende sine dage som farligt affald. Det er en økonomisk stor udgift og kan være et ressourcemæssigt spild.

Der skal ændres noget i den logistiske tænkning, der skal ske ændringer i den tekniske gang m.v. og der skal være økonomisk fornuft i ændringen, men det kan lade sig gøre.

Men, hvordan ser det ud med lovgivningen – den der skal understøtte – den ønskede kursændring fra en lineær til en cirkulær økonomi?

Hvordan fungerer affaldslovgivningen, transportreglerne og kemikaliereguleringen i forhold til en fornuftig nyttiggørelse af dette affald?

 

Det vil projektleder for projektet Vibeke Plambeck, der er jurist fortælle om, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og få en god drøftelse om andres erfaringer.

Gratis oplæg med Jef Staes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som medlem af Miljønetværk Nordsjælland er du meget velkommen til at deltage gratis i dette spændende oplæg.

Gratis Kompetenceudvikling indenfor affaldsområdet

- på bagsmækken i miljøteknologernes undervisning.

 

Skynd dig - få pladser tilbage. Kun for medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland.

 

Mandag d. 29. januar 2018 starter miljøteknologernes affalds- og ressourcetema. Der undervises i de mest centrale emner under overskriften: Affaldshåndtering- og behandling, ressourceudnyttelse i affald samt affaldslovgivning i Danmark. Måske har du brug for at vide noget om, hvordan man kategorisere og klassificere affald, mærkning af farligt affald, dansk affaldslovgivning eller gerne vil vide mere om principperne bag affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse.

 

Tilmelding: Kontakt Miljønetværk Nordsjælland på info.mnn@cphbusiness.dk og hør om der er en ledig plads indenfor et område, der interesserer dig.

 

​Mandag d. 29/1 2018: 12.00 – 14.00
Overordnede rammer for Affald og ressourcedebatten – EU’s affaldsdirektiv (Affaldshierarkiet) og EU’s strategi for Cirkulær Økonomi

 

Onsdag d. 31/1 2018: 9.00 - 13.40
Affaldshierarkiet, affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse af affald

 

Mandag d. 5/2 2018: 9.00 – 11.30

De danske rammer: DK uden affald, affaldsrammedirektivet m.v.

 

Mandag d. 12/2 2018: 9.00 – 13.40

Reguleringer ift. elektronik og elektriske produkter: WEEE og RoHS, men også Ecodesign direktivet

 

Tirsdag d. 13/2 2018: 9.00 – 11.30

Hvor ender dit elektronik? I Ghana??

 

Mandag d. 19/2 2018: 9.00 – 11.30

National og Kommunal affaldslovgivning herunder kommunale affaldsplaner, regulativer og ordninger for husholdnings- og erhvervsaffald

 

Tirsdag d. 20/2 2018: 9.00 – 11.30

Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald samt disponering af hhv. uforurenet, forurenet eller farligt affald, herunder også aflevering til modtageanlæg

 

Onsdag d. 21/2 2018: 12.00 – 14.30 (evt. også Torsdag 9.00 – 11.30)

Virksomheders forpligtigelser ift. affaldshåndtering

Sid gratis med på "bagsmækken" i Miljøteknologernes undervisning

Formidling af miljøproblemstillinger og -løsninger

Tirsdag den 28/11 2017 kl. 9-13.30

 

Din virksomhed, miljøet og omverdenen

Onsdag den 6. december kl. 12.00-14.00

 

Miljølovgivning og -forvaltning i EU og Danmark

Mandag den 11. december kl. 9-13.30

 

Miljøteknologi i EU og Danmark samt danske styrkepositioner

Tirsdag den 2. januar kl. 9-13.30

 

Miljøteknologi:

Er du interesseret i, at lære om EU og nationale krav til miljøteknologi, og vil du også gerne høre om de konkrete miljøteknologier, hvor Danmark står stærkt, og hvor vi kan bidrage til den grønne omstilling, så er du meget velkommen til at deltage i undervisningen for vores Miljøteknolog studerende. I undervisningen vil vi se på konkrete eksempler på miljøteknologier udviklet og afprøvet i Danmark foruden præsentationer og opgaver undervejs.

 

Miljølovgivning:

Er du interesseret i at få indsigt i, hvordan EU og dansk miljølovgivning hænger sammen, og hvordan den forvaltes i praksis, så er dette tema måske noget for dig. Du vil få viden om EU's seneste miljøhandlingsplan samt vigtige EU forordninger og direktiver på miljøområdet. Herefter har vi fokus på den danske miljølovgivning i form af vigtige love og bekendtgørelser. Miljømyndighedernes organisering og ansvarsområder belyses også sammen med virksomhedernes godkendelsespligt og ansvar på miljøområdet med fokus på vilkår og egenkontrol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resourcer- affald og genanvendelse

Har du behov for ny eller opdatere din viden på affaldsområdet, så er dette kursus måske noget for dig. Du vil opnå grundlæggende viden om affald som ressource, og hvordan det spiller sammen med begrebet cirkulær økonomi.

Du vil få indsigt i affaldsbehandling iht. affaldshierarkiet dvs. forebyggelse, genanvendelse, nyttiggørelse og deponi af affald, viden om affaldslovgivningen samt kommunikation i relation til affaldshåndtering.

Med denne nye viden vil du blive i stand til at udvikle og gennemføre målrettede løsninger indenfor affalds- og genanvendelsesområdet.

Kurset starter:

Torsdag den 7. december 2017 kl. 17:00 til 20:20 (der er ingen undervisning i Uge 51-52)

Kurset afsluttes med en eksamen torsdag den 8. februar 2018

 

Læs mere og tilmeld på:

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi/ressourcer-affald-og-genanvendelse

Affald, fra en udgift til ressourceindtægt.

Her er penge at tjene for SMVer (detailhandel og håndværk)

 

29. november 2017 kl. 9.00 – 10.30 på Peder Oxes Allé 2,

3400 Hillerød (der er kaffe og morgenbrød kl. 8.30)

 

Oplæg/program:

Brug et par timer – timelønnen kan være stor – på dette informationsmøde.

- du kan høre hvordan dit affald, emballage m.v. kan være værdifuldt.

 

En af dem der i praksis har vist ”gevinsten” ved korrekt affaldshåndtering og cirkulær økonomi er:

Jonas Engberg, IKEA -  Sustainability Manager, der holder et spændende oplæg.

Der er endnu en gang mulighed for at sidde gratis med i miljøteknologernes undervisning.

 

Miljøteknologi:

Er du interesseret i, at lære om EU og nationale krav til miljøteknologi, og vil du også gerne høre om de konkrete miljøteknologier, hvor Danmark står stærkt, og hvor vi kan bidrage til den grønne omstilling, så er du meget velkommen til at deltage i undervisningen for vores Miljøteknolog studerende. I undervisningen vil vi se på konkrete eksempler på miljøteknologier udviklet og afprøvet i Danmark foruden præsentationer og opgaver undervejs.

 

Miljølovgivning:

Er du interesseret i at få indsigt i, hvordan EU og dansk miljølovgivning hænger sammen, og hvordan den forvaltes i praksis, så er dette tema måske noget for dig. Du vil få viden om EU's seneste miljøhandlingsplan samt vigtige EU forordninger og direktiver på miljøområdet. Herefter har vi fokus på den danske miljølovgivning i form af vigtige love og bekendtgørelser. Miljømyndighedernes organisering og ansvarsområder belyses også sammen med virksomhedernes godkendelsespligt og ansvar på miljøområdet med fokus på vilkår og egenkontrol.

 

Formidling af miljøproblemstillinger og –løsninger

Tirsdag den 28/11 2017 kl. 9.00-13.30

 

Din virksomhed, miljøet og omverdenen

Onsdag den 6/11 2017 kl. 12.00-14.00

 

Miljølovgivning og –forvaltning i EU og Danmark

Mandag den 11/12 2017 kl. 9.00-13.30

 

Miljøteknologi i EU og Danmark samt danske styrkepositioner

Tirsdag den 2/1 2018 kl. 9.00-13.30

Er der en risiko for, at din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen?

Risikobekendtgørelsen blev ændret i 2016 som en implementering af Seveso II – direktivet og for at få overgangen til CLP forordningen med.

Bekendtgørelsen indeholder også nye bestemmelser om terrorsikring for særlige virksomheder. Vil du være sikker på, du har styr på reglerne så deltag i inspirationsmøde

 

16. november 2017 kl. 9.00 – 10.30 Peder Oxes Allé 2, 3400 Hillerød

(der er kaffe og morgenbrød kl. 8.30)

 

Oplæg og information ved:

Christina Ihlemann fra Miljøstyrelsen vil fortælle om reglerne med en praktisk tilgang, krydret med eksempler fra casevirksomheder.

REACH

Gratis Kompetenceudvikling om den europæiske kemikalieregulering REACH, herunder sikkerhedsdatablade og kemikaliestyring

Deltag  på bagsmækken i miljøteknologernes undervisning. Skynd dig - få pladser tilbage. Kun for medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland.

Få indsigt i hvad REACH betyder for din virksomhed, så du er sikker på at have styr på dine opgaver. Med kemiske stoffer/produkter som f.eks. maling, lim eller tilsvarende følger der ofte informationer med i form af et sikkerhedsdatablad og et eksponeringsscenarie – få styr på hvornår du skal have dem og hvad de skal indeholde.

 Tilmelding: info.mnn@cphbusiness.dk

Tirsdag d. 7. november 2017: Kl. 9-14.00 - Introduktion til REACH

Onsdag d. 8. november 2017: Kl. 12.00-14.00 - Sikkerhedsdatablade

Onsdag d. 15. november 2017: Kl. 9-14.00 - Kemikaliestyring med kemiguiden

"Bagsmækken"

Vi tilbyder nu flere datoer, hvor I er meget velkomne til gratis at sidde med i miljøteknologernes undervisning.

Sæt dig på ”bagsmækken” og bliv meget klogere på miljøledelse

Mandag, den 2. oktober 2017 kl. 9.00-14.30 

Introduktion til miljøledelsessystemerne ISO14001:2015 og EMAS. –

Her vil du blive indført i kravene til Miljøpolitik, scope, bindende forbindelser, interessenter, lovregister

 

Tirsdag, den 3. oktober 2017 kl. 9.00-14.30 

Introduktion til miljøledelsessystemer ISO14001:2015 og EMAS fortsat

Hvor du bliver indført i Miljøforhold (direkte og indirekte), miljøpåvirkninger og væsentlighedskriterier

 

Tirsdag, den 10. oktober 2017 kl. 9-11.30

Her vil du blive introduceret til Risikovurdering, afvigelseshåndtering og audit. bagsmækken. 

Vil du vide mere om produkterne, deres livscyklus, leverandørstyring m.v.

Så deltag i undervisningen

Mandag, den 9. oktober 2017 kl. 9-14.30 og torsdag, den 12. oktober 2017 kl. 9-11.30

I undervisningen disse to dage får du mulighed for at blive indført til livscyklusanalyser (LCA)/produktperspektivet, ecodesign, miljømærker, ”cradle2cradle” og leverandørstyring.

Ønsker du at deltage i denne undervisning ”på bagsmækken”, vil du ved din tilmelding få adgang til video- præsentationsmateriale, power point præsentationer m.v. som vil danne grundlaget for undervisningen.

Det vil være dejligt, hvis du som virksomhedsdeltager kan fortælle om jeres perspektiver på emnerne i forhold til jeres virksomhed.

Lær mere om CSR og udvid dit miljøfokus

Det får du muligheden for

Onsdag, den 8. november 2017 kl. 9-14.30

Nu kan vi igen tilbyde vores medlemmer gratis, at sidde med i undervisningen af miljøteknologerne.

 

Mandag den 25.9 kl. 10-13.40: Skal din virksomhed i gang med at arbejde systematisk med jeres miljøforhold, så kom og vær med i undervisningen, når vi for de studerende gennemgår begrebet miljøstyring og virksomheders miljøforhold illustreret i input-output modeller. Der introduceres til miljøkortlægning af virksomheders miljøforhold bl.a. ved anvendelse af et værktøj udviklet af miljønetværket Key2Green.

 

Onsdag den 11.10 kl. 9-11.30: Har din virksomhed brug for at få viden om miljømærkning af produkter eller serviceydelser, og hvilke kriterier man som virksomhed skal opfylde for at få sit produkt mærket med EU Blomsten eller det nordiske Svanemærke, er du velkomme til at deltage her.

 

Tirsdag den 7.11 kl. 9-11.30: Er Arbejdsmiljøledelse interessant for din virksomhed, så er du velkommen til at sidde med denne formiddag, hvor implementering af arbejdsmiljøledelse iht. den internationale standard OHSAS 18001 er på programmet for vores Miljøteknologstuderende.

 

Undervisningen foregår: Cphbusiness, laboratorie og miljø, Peder Oxes Alle 2, Hillerød

Her får I tilbud om gratis at sidde med i undervisningen hos miljøteknologerne.

De første dage er med meget kort varsel (starter i morgen), men vi syntes alligevel, I skal have tilbuddet.

 

Tirsdag 22/8 (formiddag): BOM systemet ift. ansøgning om miljøgodkendelse

Kan du finde ud af, at bruge BOM? Kom og være med i undervisningen, når vi for de studerende gennemgår, hvordan det nye digitale system BOM (Byg og Miljø) virker ift. indsendelse af ansøgning af miljøgodkendelse / anmeldelse af virksomhed under branchebekendtgørelser.

 

Onsdag 23/8 (formiddag): Bedste tilgængelig Teknologi (BAT og BREF)

Hvad er BAT og har det relevans for min virksomhed? Er hele det der teknologi sjov ikke kun noget der vedr. store industrivirksomheder? Ikke nødvendigvis. Kom og vær med i undervisningen når vi går lidt mere i dybden med BAT begrebet og gennemgår hvilke informationer der findes i EU BREF dokumenter.

 

Tirsdag 12/9: Hvad fokusere myndighederne på i Miljøgodkendelsesarbejdet

Hvad ligger myndighederne vægt på ved tildeling af miljøgodkendelse og hvad har de egentlig hjemmel til at adresseres i en miljøgodkendelse? Hvordan er det lige med offentligheden vs. virksomhedsfølsomme data? Du har her mulighed for at sidde med i undervisningen, når vi for de studerende bl.a. gennemgår disse aspekter.

 

Torsdag d. 14 / Fredag d. 15/9 Tilsynsprocessen og håndhævelse (alt efter anden ekstern oplæg!)

Hvorfor kommer myndighederne på miljøtilsyn og hvad har det af betydning for din virksomhed? Hvad kan myndighederne interessere sig for og stille krav til? Hvad er konsekvenserne ved ikke at følge myndighedernes anvisninger? Du har her mulighed for at sidde med, når vi tage huld på undervisningsforløb omkring tilsyn.

Minikursus om VOC-regler, OML-beregning, B-værdier m.v.

Få overblik over reglerne, der regulerer emissioner fra din produktion

Inspiration til, hvordan du kan reducere dit udslip

Få en praktisk indføring i beregninger

 

 Fredag den 9. juni kl. 9.30 – 11.30

 

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø, Peder Oxes Alle 2, 3400 Hillerød

 

Chefrådgiver Knud Erik Poulsen, Sweco Danmark underviser på kurset.

Knud Erik Poulsen har et meget stort kendskab til VOC områder, stor praktisk erfaring og er derfor en rigtig god formidler af emnet.

 

Meld dig til, og få en inspirerende og spændende fredag formiddag!

Gratis for medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland

"Bagsmækken"

Så er der igen mulighed for kompetenceudvikling på bagsmækken i miljøteknologernes tema-undervisning. Denne gang indenfor området spildevand eller indeklima og støj.

 

Tilmeld dig hurtigst muligt. Der er kun 2 pladser til medlemmer hver dag.

 

Et dags kursus i ABC-stoffer/spildevand, mandag d. 22. maj 2017, kl. 9-14.

 

Et dags kursus i indeklima og støj – introduktion og måling, onsdag d. 24. maj 2017, kl. 9-14.

Renseprocesser, målinger generelt og mikroplast i renseanlæg

 

ved ‎Fagkoordinator på drift, spildevand og vedligehold hos Fors A/S Brian Olsen
 

Onsdag den 10. maj 2017, kl. 12-13

 

På adressen:

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø,

Peder Oxes Allé 2, Hillerød


Dette oplæg er målrettet medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland med interesse for spildevand.

Fors A/S leverer vand, fjernvarme og håndterer spildevand, kloakker og affald i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. 

Arrangement gennemføres af Miljønetværk Nordsjælland i samarbejde med miljøteknologuddannelsen i Hillerød.

Tilbuddet gælder kun for medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland.

Vejledende analyser af jord- og/eller vandprøver. 

Som noget nyt tilbyder vi nu medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland mulighed for at få foretaget vejledende analyser for tilstedeværelse af f.eks. tungmetaller, specifikke organiske forbindelser eller mikroorganismer i jord- og/eller vandprøver.

Af interessante metaller kan nævnes cadmium (Cd), nikkel (Ni), krom (Cr), kobber (Cu), kviksølv (Hg), bly (Pb) og zink (Zn), men vand og jordprøver indeholder muligvis også calcium (Ca), magnesium (Mg), jern (Fe) og ammonium (NH4+). 

 

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø i Hillerød uddanner miljøteknologer og laboranter, og skolen har derfor de nødvendige faciliteter og udstyr, til at udføre basale biologiske, som kemiske analyser. Analyserne vil indgå, som naturligt led i undervisningen på skolen.

 

Frist for modtagelse af prøvemateriale primo maj 2017. For yderligere information henvises til Charlotte Hald Pratt (3615 4562 eller chpr@cphbusiness.dk)

Deltidsuddannelse inden for miljøteknologi

Cphbusiness, laboratorie og miljø i Hillerød har nu fået en deltidsuddannelse inden for miljøteknologi, som vi håber, vores medlemmer vil være interesseret i.  

 

Første modul Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi starter 2. maj 2017 som turbohold, d.v.s. der kan søges SVU. Prisen er ca. kr. 1.000,-

 

Se meget mere på www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser

 

Ønskes yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte Maria Baunbæk - mbau@cphbusiness.dk

”Forskningens døgn”

Miljønetværk Nordsjælland vil gerne i forbindelse med ”Forskningens døgn” invitere alle medlemmer til et spændende foredrag om forurening med plastik i verdenshavene.

Fredag den 28. april 2017 – kl 12.00 – 14.00

”Blended – et hav af plastik”

Foredrag af Julie Juanita fra Plastic Change – om den globale plastikudfordring i verdenshavene.

Tidligere miljøteknologstuderende Troels M Eriksen fortæller om sin praktikperiode hos Plastic Change i L.A.

”Brug mindre el i din virksomhed – og spar penge”
v/ Jens Ellevang, Schneider Electric

Onsdag den 15. marts 2017 på Cphbusiness, Laboratorie og Miljø Peder Oxes Allé 2, 3400 Hillerød Kl. 14.00 –  16.00

 

Inspirerende oplæg om kortlægning af energiforbrug (fokus på el), styring af energiforbrug bl.a. vha. CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og
Styring) samt energibesparende teknologier og løsninger.

 

Der er fokus på selve besparelsespotentialet.

 

Efter oplægget vil der være kagebord samt mulighed for networking/dialogmøde med Jens Ellevang ift. hvad din virksomhed kan tilbydes.

Gratis kompetenceudvikling indenfor affaldsområdet

- på bagsmækken i miljøteknologernes undervisning. Skynd dig at få en af de 2 pladser, der er på hvert kursus.

Mandag d. 30. januar starter miljøteknologernes affalds- og ressourcetema. Der undervises i de mest centrale emner under overskriften: Affaldshåndtering- og behandling, ressourceudnyttelse i affald samt affaldslovgivning i Danmark. Måske har du brug for at vide noget om, hvordan man kategorisere og klassificere affald, mærkning af farligt affald, dansk affaldslovgivning eller gerne vil vide mere om principperne bag affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse.

Tirsdag 31. januar 2017 - Introduktion til affaldslovgivning. De politiske ramme på affald og ressourceområdet i EU og DK

Mandag 6. februar 2017 - Affaldshierarkiet, affaldsforebyggelse og genbrug af affald

Tirsdag 7. februar 2017 - Genanvendelse af affald inkl. affaldsteknologier til forberedelse til nyttiggørelse af affald som en ressource

Torsdag 9. februar 2017 - Farligt afffald og mærkning, herunder EAK-koder, affaldsgrupper

Torsdag 16. februar 2017 - WEEE og RoHS inkl. præsentation af virksomheders forpligtigelser ift. producentansvar v. DPA (to be confirmed)

Tirsdag 21. februar 2017 - Kommunal affaldsopgaver herunder affaldsplaner- og regulativer

Gratis Kompetenceudvikling indenfor kemikalieområdet

- på bagsmækken i miljøteknologernes undervisning. Kun for medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland.

Mandag 12/12 2016: Introduktion til kemikalieområdet.

Mandag 12/12 2016: Vurdering af kemiske stoffers giftighed overfor miljø og mennesker

Tirsdag 13/12 2016: Introduktion til sikkerhedsdatablade

Onsdag 14/12 2016: Kemiske stoffers fordeling og mobilitet i miljøet

Fredag 16/12 2016: Bionedbrydelighed og persistens

Tirsdag 3/1 2017: Introduktion til REACH

Fredag 6/1 2017: Introduktion til klassificering og mærkning

Mandag 9/1 2016 - fredag d. 13/1 2017: Klassificering og mærkning

Onsdag 18/1 2017: Sikkerhedsdatablade

Fredag 20/1 2017: Opbevaring af farlige kemikalier

Fredag 20/1 2017: Kemikaliestyring med kemiguiden

30-11-2016

"Gør affald til en god forretning"

Håndtering af affald

Oplæg af chefkonsulent Anders Rune Bjerrum, Dansk Erhverv.

Håndtering af affald har direkte indflydelse på ”bundlinjen”.

Der er virksomheder, som har vendt en udgift til indtægt ved at sætte fokus på affaldshåndtering.

Affaldet skal gøres til en ressource, virksomhedens affaldsstrategi skal nytænkes.

 

26-10-2016

​Konference ”Responsible Energy”

Rabat for medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland.

På Responsible Energy sættes med 9 markante indlæg fokus på, hvordan ansvarlige og bæredygtige energiambitioner kan omsættes til praksis – og sætter også fokus på udfordringer og potentialer, som kræver partnerskabe.

 

14-10-2016

Introduktion til vandrammedirektivet

- hvad betyder det for virksomheder og kommuner

Afsæt 45 minutter fredag formiddag den 14. oktober 2016 og hør geolog Allan Oliver Pratt fra Helsingør Kommune fortælle om vandrammedirektivet.

​Arrangement gennemføres af Miljønetværk Nordsjælland i samarbejde med miljøteknologuddannelsen i Hillerød.

Tilbuddet gælder kun for medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland. Er du ikke medlem endnu så tilmeld dig her på hjemmesiden.

Vandrammedirektivet blev vedtaget i 2000 og har bl.a. til formål at sikre god tilstand i åer, søer, kystvand og grundvandet inden 2015. Hvad betyder ”god tilstand”? Er denne ”gode tilstand” opnået? . Hvad betyder vandrammedirektivet for kommunens arbejde og for virksomheder og borgere? Dette er nogle af de spørgsmål Allan Pratt vil komme ind på

​06-10-2016

Future summit

Deltag gratis

Find ud af, hvorfor du kommer til at blive en markant anderledes medarbejder på en markant anderledes arbejdsplads i fremtiden og se, hvordan du om få år vender op og ned på chefgangen.

Oplev fascinerende keynote speakers fra blandt andet Singularity University.

Mød 2500 studerende, 400 virksomheder og 400 undervisere og medarbejdere, der alle forventer, at du skaber fremtiden.

Afprøv de nyeste teknologier på din egen krop, mød fremtidens dilemmaer, og bliv klogere på udfordringer og overraskende muligheder på fremtidens arbejdsmarked.

​​

www.cphbusiness.dk

Cphbusiness har uddannelser, du kan bruge til noget. Cphbusiness er Danmarks største erhvervsakademi med danske og internationale videregående uddannelser inden for: Salg og Markedsføring, Service og Oplevelse, Økonomi og Finans, IT og Multimedie, Innovation og Entreprenørskab, Ledelse og Kommunikation samt Laboratorie og Miljø.

04-10-2016

Miljøtiltag og det nye sygehusbyggeri

​Indbydelse til morgenmøde

Projekt- og entreprisechef, Sune From fra region Hovedstaden vil fortælle om de planer der er med hensyn til byggeriet af det nye sygehus Nordsjælland i Hillerød, med et særlig fokus på de overvejelser der er med hensyn til miljøforholdene. På mødet vil der være lækker morgenmad og kaffe/te.

12-04-2016

Inspirationsmøde

"Ressourceudnyttelse + miljøforbedringer = Sorte tal på bundlinjen"

 

"Fra nedrivning til upcycling". Oplæg af Markedsdirektør Kim Østergaard, J.Jensen A/S. 

"Rundt om cirkulær økonomi". Introduktion af Vibeke Plambeck, Cphbusiness Laboratorie og miljø.

11-05-2016

Inspirationsmøde

Fick-off møde - Miljønetværk Nordsjælland

"Miljøledelse giver økonomiske besparelser og bedre arbejdsmiljø". Erfaringer fra Miljø- og arbejdsmiljøkonsulent Dennis Smidt, Berendsen Textil Service A/S.

Efterspørgsel efter miljøledelse, krav i offentlige udbud og fordelene i forbindelse med en miljøgodkendelse af Sune Rotne, Miljøstyrelsen.

"Bliv klogere på miljøledelse og hvorfor det er en god forretning". Du kan få overblik via en simpel gap-analyse. Kasper Remmen Dirckinck-Holmfeld, Cphbusiness Laboratorie.

15-03-2016

"Brug mindre el i din virksomhed - og spar penge" v/Jens Ellevang, Schneider Electric

Inspirerende oplæg om kortlægning af energiforbrug (fokus på el), styring af energiforbrug bl.a. vha. CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) samt energibesparende teknologier og løsninger.

Der er fokus på selve besparelsespotentialet.

Efter oplægget vil der være kagebord samt mulighed for networking/dialogmøde med Jens Ellevang ift. hvad din virksomhed kan tilbydes.

KONTORTID

Mandag-torsdag fra kl. 9:00-14:00

 

ADRESSE

Miljønetværk Nordsjælland

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø

Peder Oxes Allé 2

DK- 3400 Hillerød

Telefon +45 3615 4727

Mail: info.mnn@cphbusiness.dk

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle

©2016 Miljønetværk Nordsjælland

I samarbejde med Cphbusiness