Mikroplast i søer og å'er

Mikroplast findes i den mad vi spiser, den luft vi indånder, det vand vi drikker og overalt i havet. Mikroplast har derfor fået meget fokus de sidste par år, og med de stadig nye fund - sidst i drikkevand, vil mikroplast uden tvivl få endnu mere opmærksomhed i de kommende år.

Siden foråret 2017 har vi på Cphbusiness i Hillerød haft fokus på mikroplast i ferskvande og vores ambition er inden for de næste par år at skabe et overblik over belastningen af mikroplast i søer og åer i Region Hovedstaden. På vores hjemmeside vil vi løbende holde jer orienteret om dette arbejde og vi håber I har lyst til at følge med. 

Nedenfor er en kort fortælling om, hvordan vi er kommet i gang med mikroplast projektet, vores garagelaboratorium og vores planer med det videre arbejde.

Mikroplastik er en kategorisering (fælles betegnelse) af plastikstykker der er mindre end 5 mm, alt større betegnes som makroplastik.

Mikroplastik kan være produceret direkte til brug i f.eks. tandpasta, skrubbecreme og maling eller komme indirekte fra slid af f.eks. tekstiler, sko, og dæk eller ved nedbrydning af større plastprodukter i naturen som f.eks. plastposer og flasker. I en rapport fra DHI er det estimeret at en enkelt beklædningsgenstand kan frigive mere en 1900 plastfibre pr. vask.

Det er en stor dokumentations- og forskningsmæssig udfordring at bestemme omfanget og konsekvenserne af plastikforureningen

Forskerne ved stadig meget lidt om, hvorvidt mikroplastik kan medføre, at skadelige stoffer ophobes i fødekæden, og dermed om det kan udgøre en trussel for mennesker og økosystemerne.

Uddannelsesudvalget for miljøteknologuddannelsen, samt flere potentielle aftagere mener, at viden om mikroplast og dets mulige konsekvenser for miljøet er et område af stor relevans for de studerende, og man ønskede derfor, at det bliver inddraget i undervisningen. 

 

I foråret 2017 tog vi derfor på studietur til Florida for at få mere viden om mikroplast problemet, samt inspiration til et evt. forsknings- og udviklings projekt omkring dette.

Her besøgte vi bl.a. Florida Microplastic Awareness Project på Florida Universitet.

Projektet er et såkaldt Citizen science projekt, hvis formål er at kortlægge Floridas kystnære havområder for mikroplast med hjælp fra frivillige borgere. Udover selve kortlægningen er formålet med projektet, at udbrede kendskabet til omfanget og konsekvenserne af mikroplast forureningen og dermed ændre folks adfærd omkring brugen af mikroplast produkter, og plastik generelt.

 

Hjemvendt fra Florida med ny viden, begyndte projektet langsomt at tage form. Da nye undersøgelser tyder på, at søer og åer også er påvirket af mikroplast og denne problematik ikke har fået samme omtale og synlighed som fund af mikroplast i verdenshavene, valgte vi at sætte vores fokus her.

Der er stadig ganske få undersøgelser af mikroplast i ferskvand og kilder til denne forurening, og danske søer og åer er endnu ikke undersøgt for mikroplast, så vi bestemte os for, at kortlægge indholdet af mikroplast i overfladevand i søer og åer på Sjælland.

 

Ideen bag Citizen science projektet på Florida Universitet tiltalte os, og vi har valgt at kombinere det med et såkaldt garagelaboratorie. Det giver os mulighed for at inddrage studerende og andre frivillige, som f.eks. interesseorganisationer (Plastic Change agenter), gymnasieelever og medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland. På den måde bidrager Cphbusiness med at udbrede kendskabet til mikroplast problematikken.

Garagelaboratoriet drives af frivillige studerende, som brænder for mikroplast problematikken, og som vil være med til at kortlægge indholdet af mikroplast i danske søer og åer. Projektet ledes af en biolog, der har det forsknings- mæssige ansvar for projektet.

Et af projektets første aktiviteter har derfor været at udvikle en valid og samtidig lavpraktisk metode, der er nem at gå til for frivillige, til indsamling og kvantitativ analyse af mikroplast i søer og åer. Metoden tager udgangspunkt i den metode, der er udviklet til Florida Microplastic Awareness Project til bestemmelse af mikroplast i havvand, men har måttet tilpasses til opsamling og analyse i ferskvand, der bl.a. har et relativt stort indhold af organisk stof.

Indtil videre har de studerende mødtes 1-2 gange om ugen efter studiet, og vi har efterhånden etableret et fast hold af studerende, som hele tiden udvider deres erfaring og viden omkring mikroplast og som professionelt bidrager til at skabe valide resultater.

Projektets data skal bruges aktivt i aktiviteter og formidling/debat, som kan bidrage til at reducere belastningen af miljøet med mikroplast. 

KONTORTID

Mandag-torsdag fra kl. 9:00-14:00

 

ADRESSE

Miljønetværk Nordsjælland

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø

Peder Oxes Allé 2

DK- 3400 Hillerød

Telefon +45 3615 4727

Mail: info.mnn@cphbusiness.dk

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

©2016 Miljønetværk Nordsjælland

I samarbejde med Cphbusiness