Kurser i samarbejde med  

 Cphbusiness  

Cphbusiness' miljøkurser designet, så alle med interesse for kemikalier, miljø og arbejdsmiljø kan være med. Vi ønsker at tage hensyn til din særlige baggrund og anbefaler derfor, at du får en snak med den kursusansvarlige før tilmelding.

 

Akademiuddannelse

Miljøteknologi

CSR og Cirkulær økonomi

Tirsdag den 10. september 2019

 

CSR og Cirkulær økonomi

Torsdag den 26. september 2019

 

Kemikalielovgivning og styring

Tirsdag den 29. oktober 2019

 

Ressourcer, affald og genanvendelse

31. oktober 2019

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Maria Baunbæk, Programleder på tlf: 3615 4730 eller mail: mbau@cphbusiness.dk

Affaldsmærkning

Når dit affald skal bortskaffes, skal det mærkes korrekt – og sendes de rigtige steder hen.

Kurset henvender sig til alle i virksomheden, som har med bortskaffelse af affald, heriblandt kemiske stoffer og blandinger.

Arbejdsplads-brugsanvisning

Kurset giver et indblik i krav og indhold til arbejdspladsbrugsanvisninger.

Alle, der håndterer eller kommer i kontakt med kemiske stoffer og blandinger i det daglige arbejde. Desuden miljø- og arbejdsmiljøansvarlige o.l.

Ecodesign og produktinnovation

Ecodesign handler om at designe produkter, så de ikke indeholder skadelige stoffer, er lavet af genanvendte og/eller bionedbrydelige materialer, er holdbare og lette at reparere - og mulige at genindvinde.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med produktudvikling og design, indkøb og leverandørstyring, eller miljømedarbejdere.

Introduktion til CSR for små og mellemstore virksomheder

Her lærer du at arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i forretningsaktiviteter.

Kurset henvender sig til:

 • Medarbejdere, der arbejder med indkøb og leverandørstyring eller forbrugerprodukter.

 • Miljømedarbejdere.

 • Medarbejdere med interesse for miljø- og sociale forhold og ansvarlighed. Ledelse i små og mellemstore virksomheder.

Introduktion til GHS/CLP

Som følge af EU’s kemikalielovgivning skal alle rene stoffer og blandinger mærkes efter fælles EU-regler senest juni 2015.

Kurset henvender sig til alle, der håndterer kemikalier i deres daglige arbejde, f.eks. på lager, i produktionen, på værkstedet og i kvalitetssikring samt arbejdsmiljørepræsentanter.

Introduktion til miljøledelse

Cphbusiness tilbyder tre kurser indenfor miljøledelse: Introduktion til miljøledelse, miljøledelse i praksis - og miljøledelse og certificering.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der skal igang med miljøledelsesarbejde i virksomheder eller offentlige institutioner.

Introduktion til produktorienteret miljøarbejde

Det produktorienterede miljøarbejde handler om at skabe overblik over væsentlige miljøpåvirkninger i hele produktets livscyklus.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med indkøb og leverandørstyring.Miljømedarbejdere i virksomheder

Introduktion til REACH

REACH er navnet på EU’s kemikalielovgivningspakke, der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling og rengøringsmidler) og varer (fx computere og haveslanger), der produceres i EU eller importeres til EU, er omfattet af REACH.

Kurset henvender sig til:

 • Medarbejdere, der arbejder med indkøb og leverandørstyring.

 • Miljømedarbejdere i virksomheder.

Kemikaliestyring

Få et overblik over, hvilke kemikalier der står på hylden, og hvor farlige de er. Der arbejdes med et gratis IT-værktøjer, der kan bruges til opgaven.

Kurset henvender sig til alle der modtager, arbejder med eller leverer kemiske stoffer og blandinger.

Klassificering og mærkning GHS/CLP

EU’s kemikalielovgivning påbyder alle europæiske virksomheder at mærke rene stoffer og blandinger efter fælles regler (CLP). De hidtige, orange faresymboler bliver erstattet af nye hvide med en rød ramme om.

Kurset henvender sig til alle, der håndterer kemikalier, fx på lager, i produktionen og i kvalitetssikring samt arbejdsmiljørepræsentanter og alle der klassificerer og mærker stoffer og blandinger.

Miljøfarevurdering af kemiske stoffer

Når et kemisk stof introduceres til omgivelserne, kan det måske forårsage skade på miljø og mennesker. Metoder, der kan sige noget om, hvor farligt stoffet er, inden det slipper ud, er derfor vigtige.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der håndterer kemikalier eller arbejder med data på stoffer i vand, jord eller luft..

Miljøledelse i praksis - miljøkortlægning af input og output

Dette kursus har fokus på arbejdet med at få styr på virksomhedens ressourceforbrug og udledninger.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med eller skal til at arbejde med miljøstyring evt. med henblik på en efterfølgende miljøcertificering.

Miljøledelse og certificering

Dette tredje kursus har fokus på forskellige miljøledelsessystemer, da virksomheder kan indføre miljøledelse på forskellige niveauer.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med miljøledelse i virksomheder eller offentlige institutioner, og som planlægger en miljøcertificering.

Miljømærker

Her lærer du om kriterier for miljømærker og godkendelsesprocedurer.

Kurset henvender sig til:

 • Medarbejdere, der arbejder med indkøb og leverandørstyring.

 • Medarbejdere, der arbejder med produktudvikling og markedsføring.

 • Miljømedarbejdere.

Opbevaring af farlige kemikalier

Ulykker med kemikalier kan forbygges ved at følge regler for sikker opbevaring. Reglerne omfatter først og fremmest brandfarlige og giftige stoffer.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der håndterer kemikalier, fx på lager, eller værksted, i skole eller i laboratoriet - samt arbejdsmiljørepræsentanter.

Rapportering af indholdsstoffer

Lovgivning om kemikalier verden over stiller krav til leverandører om at videregive oplysninger om særlige stofgrupper til kunderne. Det kan være svært at indhente oplysninger om produkters sammensætning fra leverandøren, som kan befinde sig i udlandet, eller som måske ikke har nok kemisk viden til at vide, hvad der tales om.

Kurset henvender sig til:

 • Medarbejdere, der arbejder med indkøb og salg af råvarer/produkter.

 • Virksomheder, der producerer artikler som fx forarbejdet metal, plastdele til andre produkter, termokander, plastikkopper, elektronikvarer etc.

Sikkerhedsdatablad

Med kravet om sikkerhedsdatablad for alle klassificerede kemikalier og blandinger giver kurset en indsigt i lovkrav til sikkerhedsdatablade.

Kurset henvender sig til alle, der modtager og leverer kemiske stoffer og blandinger (produkter) samt sikkerhedsdatablade

Please reload

KONTORTID

Mandag-torsdag fra kl. 9:00-14:00

 

ADRESSE

Miljønetværk Nordsjælland

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø

Peder Oxes Allé 2

DK- 3400 Hillerød

Telefon +45 3615 4727

Mail: info.mnn@cphbusiness.dk

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle

©2016 Miljønetværk Nordsjælland

I samarbejde med Cphbusiness