Netværk og  

 arbejdsgrupper  

Medlemmer og netværksgrupper

 

Alle typer af virksomheder er velkomne til at deltage i Miljønetværk Nordsjælland og få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med miljø og bæredygtighed med økonomiske, sociale og miljømæssige fordele.

 

Dialog og vidensdeling virksomheder og myndigheder imellem til gavn for begge parter. Der vil blive mulighed for en række netværksaktiviteter,

fag- og brancherelaterede,  alle med det formål at understøtte virksomhedens arbejde for bæredygtighed og miljøledelse.

 

Det er også en fordel at have dialog med parter, som har de samme udfordringer. Derfor kan vi tilbyde dedikerede netværk. Medlemmerne har adgang til at tage del i flere netværk.

   Netværk

 

  • Industri

  • Byggeri og håndværk

  • Handel

  • Turisme

 Arbejdsgrupper

 

  • Miljøledelse

  • Kemikaliehåndtering

  • Energioptimering

  • affaldshåndtering

  Industri    

Dette netværk henvender sig til de virksomhder der har produktion indenfor Danmark  og derfor står overfor udfordringer med hensyn til vilkår, miljøgodkendelse og tilsyn. Derudover har produktionsvirksomheder udfordringer med hensyn til den ændrede miljødagsorden, der tilsiger overgang til Cirkulær Økonomi, ligesom kemikalie/produktlovgivningen stiller krav også til disse virksomheder.  

  Byggeri og håndværk    

Dette netværk henvender sig til håndværksvirksomheder og til virksomheder indenfor byggebranchen.  Disse virksomheder har specifikke problemstillinger indenfor miljø og arbejdsmiljø, men har ligesom de øvrige også udfordringer med kemikalie-produktreguleringen og den nye miljødagsorden med overgang til Cirkulær Økonomi. 

  Handel    

Dette netværk henvender sig til virksomheder der ikke selv har produktion, men som handler med fysiske varer. I takt med, at miljølovgivningen har ændret fokus fra produktionsforhold til selve produktet har disse virksomheder nye udfordringer indenfor miljø der skal tages op. 

 Turisme   

Dette netværk henvender sig til virksomheder indenfor turist og serviceerhverv. Disse virksomheder står med mange typer udfordringer indenfor miljø og arbejdsmiljø. Cphbusiness, laboratorie og miljø driver netop for tiden et projekt vedr. miljøledelse der retter sig til dette netværks målgruppe.     

KONTORTID

Mandag-torsdag fra kl. 9:00-14:00

 

ADRESSE

Miljønetværk Nordsjælland

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø

Peder Oxes Allé 2

DK- 3400 Hillerød

Telefon +45 3615 4727

Mail: info.mnn@cphbusiness.dk

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

©2016 Miljønetværk Nordsjælland

I samarbejde med Cphbusiness