Projekter  

Miljønetværk Nordsjælland indgår i projektsamarbejder, der kan være til gavn for medlemmerne. Vi opsøger de projekter, der bidrager til, at din virksomhed kan komme igang med miljøforbedringer.

 

Neden for kan du læse om de aktuelle muligheder. Kontakt Miljønetværk Nordsjælland for yderligere oplysninger.

Gate 21 -Bæredygtig Bundlinje

 

Gate 21 driver et projekt "Bæredygtig Bundlinje", hvor 100 små/ mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden får chancen for at få udviklet en profitabel grøn forretningsplan. Læs mere om, hvad en grøn forretningsplan kan indeholde. Cphbusiness er en del af følgegruppen for dette projekt.

 

Virksomhederne tilbydes konkrete input til handlinger, der kan forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, omsætning, konkurrenceevne og derved bundlinje. Virksomheder, der deltager, bliver gennem deres kommunale samarbejdspartner tilbudt et forløb, der tager udgangspunkt i virksomhedens ressourcer og markedssituation. Screenede virksomheder får tilbudt gratis strukturerede forløb, der indeholder: analyse af potentialer, afklaring af mulige grønne forretningsplaner, konsulentbistand, processtøtte og redskaber til måling af effekt.

 

 

 • En gennemgang af din virksomheds produkter og processer.
   

 • En afdækning af din virksomheds grønne potentialer.
   

 • Adgang til skræddersyet viden, workshops og netværk med andre virksomheder.
   

 • Konsulenthjælp til at udvikle en grøn forretningsplan med miljømæssige og økonomiske gevinster.
   

 • Værktøjer til at måle på effekterne af din virksomheds grønne forretningsplan.

Kommuner og virksomhder kan deltage i Bæredygtig Bundlinje:

København, Fredensborg, Allerød og Frederikssund samt Frederiksund Erhvervsportal deltager i projektet, men det er muligt for alle kommuner i Region Hovedstaden at deltage.

 

Bæredygtig Bundlinje bygger videre på Carbon20-projektet , hvor 119 små og mellemstore virksomheder realiserede en gennemsnitsbesparelse på 22 procent CO2 per virksomhed. Her samarbejdede syv kommuner, to universiteter, flere energirådgivere og energiselskaber om at realisere potentialet hos virksomhederne. De erfaringer og andre metoder som industriel symbiose og cirkulær produktudvikling og -design danner basis for Bæredygtig Bundlinje og virkosmhder indbydes til at deltage.

 Projektets samlede budget er på 26,5 millioner kroner, hvoraf Regionalfondsprogrammet og Region Hovedstaden støtter projektet med cirka 17 millioner og det løber i perioden oktober 2015 – august 2018

Destination Green

 

Er et udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i nogle af Cphbusiness spidskompetencer inden for miljø, ledelse og service. Formålet med projektet er at sikre, at Cphbusiness kan være førende som en grøn, videregående i uddannelsesinstitution blandt erhvervsakademierne i Danmark.

 

Det centrale omdrejningspunkt for projektet er Cphbusiness, Hillerød, der er i gang med at indføre miljøledelse med henblik på at blive certificeret efter den internationale standard ISO 14001.

 

Projektet vil på bagrund af den erfaring Cphbusiness får igennem sin egen certificering kunne skabe samarbejdsrelationer med virksomheder baseret på miljøledelse, således at virksomheder og serviceleverandører inden for turistbranchen får en øget bevidsthed, får kortlagt og styr på deres miljøforhold.

 

Samspillet med virksomheder og inddragelse af studerende i projektet vil løfte kendskabet til miljøledelse og miljøcertificering som værktøj til både grøn profilering udadtil, samt til økonomiske besparelser og en forøget konkurrenceevne.

KONTORTID

Mandag-torsdag fra kl. 9:00-14:00

 

ADRESSE

Miljønetværk Nordsjælland

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø

Peder Oxes Allé 2

DK- 3400 Hillerød

Telefon +45 3615 4727

Mail: info.mnn@cphbusiness.dk

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle

©2016 Miljønetværk Nordsjælland

I samarbejde med Cphbusiness