Del  erfaringer med

 andre virksomheder   

Hvorfor være medlem?

 

Som medlem af  Miljønetværk Nordsjælland deler du erfaringer med andre virksomheder, der arbejder for miljøforbedrende tiltag. Hos os finder du andre virksomheder, der står i samme situation, og som du kan dele dine erfaringer med.

 

Hvis din virksomhed planlægger en aktiv indsats for miljøet, kan du få:
 • Inspiration i dialogen med de andre medlemmer.

 • Konkret viden.

 • Adgang til værktøjer, der kan støtte arbejdet med bl.a. miljøledelse, energieffektivitet og kemikalier.

 • Styr på miljøet - i forhold til kunder, leverandører, myndigheder og medarbejdere.

 • Synliggørelse af miljøtiltag.

 • Dialog og samspil - med kommunal myndighed.

 • Netværk - med andre på miljøområdet.

 • Strategiske metoder - værktøjer og IT-programmer.

 • Kurser og temadage.

 • Mulighed for hjælp til konkrete opgaver ved en miljøteknologpraktikant eller et projekt til miljøteknologstuderende.

Samarbejde om indførelse af miljøledelse

 

For mange virksomheder bliver miljøledelse et konkurrenceparameter, fordi de bliver mødt med krav fra både kunder og samarbejdspartnere.

Samtidig oplever et stigende antal virksomheder, at netop arbejdet med miljøledelse ofte giver væsentlige besparelser i både produktion og drift.

Når det bliver synligt, at en virksomhed har indført miljøledelse signalerer det til omverdenen, at virksomheden har styr på sine miljøpåvirkninger.

 

Andre fordele kan fx være bedre styring af forbrug af energi og råvarer, større troværdighed over for kunder samt færre udgifter til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter.

 

Igennem medlemskab af Miljønetværk Nordsjælland kan virksomhederne få foretaget en gratis gap-analyse, link til værkstøjskassen, som kan danne grundlag for det videre arbejde med at indføre et miljøledelsessystem 

Solskinsmodellen

 

Det samspil der er imellem virksomheder, udbud af Cphbusiness kurser, igangværende projekter og andre uddannelsesinstitutioner nationalt og internationalt kalder vi solskinsmodellen.

Medlemmerne bliver løbende orienteret om:
 
 • Hvornår de emner der fremgår af solskinsmodellen bliver behandlet på Cphbusiness i Hillerød med henblik på at medlemmerne kan deltage.

 • Praktikperioder, hvor det er muligt for medlemmerne at få en studerende som praktikant uden vederlag.

 • Igangværende projekter medlemmerne kan tage del.

 • Inspiration fra nationale og internationale uddannelsesinstitutioner.

 • Screeningstilbud som grundlag for arbejde med miljøredegørelse  udført af studerende på Cphbusiness.

KONTORTID

Mandag-torsdag fra kl. 9:00-14:00

 

ADRESSE

Miljønetværk Nordsjælland

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø

Peder Oxes Allé 2

DK- 3400 Hillerød

Telefon +45 3615 4727

Mail: info.mnn@cphbusiness.dk

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle

©2016 Miljønetværk Nordsjælland

I samarbejde med Cphbusiness