top of page
Undersøgelse gruppe

SAMARBEJDE
OG PROJEKTER

Miljønetværk Nordsjælland er din kilde til viden og kompetenceudvikling. Derfor udvikler og deltager både netværket og Cphbusiness, Laboratorie og Miljø løbende i projekter, der bidrager til nye erfaringer og ny viden. Læs mere om vores projekter herunder.

PROJEKTSAMARBEJDE

Vi tilbyder alle vores medlemmer hjælp til at løse konkrete opgaver og projekter i samarbejde med vores dygtige studerende på miljøteknologuddannelsen. Projekterne foregår altid i tæt samarbejde med en af vores specialister, som sikrer kvaliteten af leverancen.

Vores miljøteknologstuderende arbejder meget projektorienteret gennem hele deres uddannelse, og vi har derfor løbende mulighed for at arbejde med jeres konkrete problemstillinger. Vores studerende har ligeledes mulighed for at komme i praktik i jeres virksomhed.

Vi tilbyder en håndfuld af vores dygtige og engagerede studerende at blive en del af vores talentprogram, hvor de studerende ved siden af deres studie arbejder på projekter for virksomheder. Her bliver de studerende en del af vores studentnetværksgruppe ProjektHub, som giver dem mulighed for at sparring til problemløsning med medstuderende fra flere forskellige årgange og i samarbejde med vores dygtige specialister.

Er din virksomhed interesseret i et samarbejde og vil høre mere om, hvilke opgaver vores studerende kan hjælpe med at løse, kontakt os på e-mail: info.mnn@cphbusiness.dk.

Prolog_Capture_0211_copy_600x600.webp
prolog_logo_blue_460x152.webp

Den studerende lavede et stort stykke arbejde, og hjalp os rigtig meget. (...) ift. B-corp, så scorede vi i ansøgningen 112 point. Efter den første opgørelse havde vi kun ca. 60-70 point inden de tiltag foreslået af den studerende.

Jonas Gehl, Co-Founder Prolog

Prolog var en del af Bæredygtig Bundlinje 2.0 og fik hjælp af vores miljøteknologstuderende til at blive B-Corp certificeret.

Det har vores klareste anbefaling, at blive involveret i et forløb med studerende fra miljøteknologuddannelsen. Det har givet et rigtig godt grundlag for vores videre arbejde.

Det var meget tydeligt at de havde sat sig godt ind i vores virksomhed, og havde god forståelse for vores virksomhed, hvad der giver mening for os og vores situation.

Sara Kirkeby, Project Manager, Aamaans

Aamaans var en del af Bæredygtig Bundlinje 2.0 og fik hjælp af vores miljøteknologstuderende til at blive klar til en miljømærkecertificeringen Green Resturant.

Aamanns.jpeg
logo_hvid.webp

BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0

I Bæredygtig Bundlinje 2.0 var syv kommuner, tre vidensinstitutioner, tre brancheorganisationer og to energirådgivere gået sammen for at hjælpe op mod 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Alle virksomheder blev tilbudt en energiscreening, der afdækker, hvor virksomheden kunne hente energibesparelser. Derefter kunne virksomhederne vælge at gå videre i et af to forskellige spor – et spor med fokus på enkeltstående temaspecifikke indsatser og et spor med fokus på udvikling af cirkulær forretningsmodel, der inddragede hele virksomhedens værdikæde.

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø og Miljønetværk Nordsjælland var videnspartnere i Bæredygrig Bundlinje 2.0 og faciliterede workshops og professionel sparring til virksomhedsdeltagerne inden for sporet Affald & Ressourcer og Miljømærker & Miljøledelse. 

Projektet løb fra 2019 til og med 2022.

BB 2.0 logoer.png

MIKROPLAST

Siden 2017 har Cphbusiness, Laboratorie og Miljø haft fokus på at kortlægge indholdet af mikroplast i ferskvand. Vores ambition er at skabe et overblik over belastningen af mikroplast i søer og åer i Region Hovedstaden. 

Projektet bygger på en såkaldt Citizen Science tilgang, hvor vores studerende, medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland, frivillige og andre interesseorganisationer har mulighed for at deltage og bidrage med at udbrede kendskabet til mikroplast problematikken.

Vi har i forbindelse med projektet udviklet en valid og samtidig lavpraktisk metode til opsamling og analyse af mikroplast i ferskvand, der er nem at tilgå for både frivillige og studerende. 

Projektet ledes af en af vores dygtige biologer, der samtidig har været med til at oprettet talentprogrammet GarageLab, som er et program for engagerede studerende, der brænder for mikroplast problematikken, og bruger deres fritid på at hjælpe med at kortlægge indholdet af mikroplast i danske søer og åer.

Projektets data skal bruges aktivt i aktiviteter og formidling, som kan bidrage til at reducere belastningen af miljøet med mikroplast.

Projektet løber frem til udgangen af 2020. Ønsker du at høre mere om projektet, kan du kontakte Lektor Søren Thromsholdt Christensen på e-mail: stc@cphbusiness.dk

bottom of page