top of page
Sillouette af vindmølle

VI TILBYDER

Miljønetværk Nordsjælland er et kompetencegivende vidensnetværk målrettet virksomheder og personer der til dagligt arbejder med, eller inden for, det miljøfaglige område. Miljønetværkets formål er at inspirere, uddanne og udvikle de enkelte medlemmer. At faciltiere netværksmøder hvor medlemmer gennem erfaringsudveksling og sparring udvikler deres faglige kompetencer og personlige relationer.

Vi tror på at du som et aktivt medlem af Miljønetværk Nordsjælland kan få en masse ny inspiration og viden. At du gennem sparring med andre kan imødekomme udfordringer, løse problemer og se ny muligheder i dit daglige arbejde på miljøområdet. Vi tror på at vi sammen kan udvikle hinanden og gøre hinanden dygtigere til gavn for de virksomheder I arbejder i og for miljøet.

SOM MEDLEM AF MILJØNETVÆRK NORDSJÆLLAND TILBYDER VI

Vi er stolte af kunne tilbyde vores medlemmer en lang række spændende tilbud.

Gå på opdagelse herunder:

Inspirationsmøder, foredrag og workshops

Alle medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland inviteres flere gange årligt til fælles inspirationsmøder. 

Inspirationsmøderne tager udgangspunkt i et aktuelt tema hvortil der er inviteret spændende foredragsholdere og der ligges op til debat og sparring, i visse tilfælde gennem workshops.

Se vores kommende og tidligere arrangementer her 

Efter- og videreuddannelse

I gennem Cphbusiness efter- og videreudannelses kurser tilbyder vi vores medlemmer kurser inden for miljøområdet til attraktive priser.

Læs mere om vores EVU kurser her

Bagsmækken

Kom med på bagsmækken i miljøteknologernes undervisning. Vores medlemmer kan gratis deltage i udvalgt undervisning, spændende foredrag og virksomhedsbesøg. 

Se vores kommende og tidligere arrangementer her

Samarbejder og projekter

Miljønetværk Nordsjælland  facilitere løbende projektersamarbejde mellem din virksomhed og vores dygtige miljøteknologstuderende i tæt samarbejde med vores egne specialister.

Dertil deltager netværket i spændende forsknings- og partnerskabsprojekter, som dels sikre at vi kan tilbyde vores medlemmer den nyeste viden inden for miljøområdet, men som også giver vores medlemmer adgang til spændende arrangementer og samarbejde med eksterne partnere. 

bottom of page