KONTORTID

Mandag-torsdag fra kl. 9:00-14:00

 

ADRESSE

Miljønetværk Nordsjælland

Cphbusiness, Laboratorie og Miljø

Peder Oxes Allé 2

DK- 3400 Hillerød

Telefon +45 3615 4727

Mail: info.mnn@cphbusiness.dk

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

+45 3615 4727

©2016 Miljønetværk Nordsjælland

I samarbejde med Cphbusiness

Nyheder og arrangementer:

February 17, 2020

AFLYST

- pga. for få tilmeldte

Endnu en spændende workshop i samarbejde med projekt Bæredygtig Bundlinje

Green is the New Black – Bæredygtighed er noget både kunder og medarbejdere i stigende grad har fokus på. 

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 12.30-15.00

Bæredygtig Bundlinje 2.0 hjælper virksomheder mod nye bæredygtige mål, som tiltrækker og fastholder både medarbejdere og kunder. 

For at lykkes, er det afgørende at få de bæredygtige initiativer til at leve i virksomheden – at de bliver implementeret og at medarbejderne er motiveret for indsatsen. Derfor inviterer vi til workshop om forankring af grøn forandring i virksomheden.

Tre oplægsholdere fra oplevelsesbranchen vil fortælle om, hvordan de har forankret grønne tiltag i deres virksomhed. Oplevelsesbranchen tiltrækker mange unge medarbejdere og til workshoppen sætter vi fokus på, hvad der driver unge i den grønne dagsorden. 

Efter workshoppen bør I som virksomhed være bedre i stand til at:

  • Vælge hvilke bæredygtige emner i vil fokusere på...

February 4, 2020

Gratis kompetenceudviklingen inden for temaet forvaltning, affald og ressourcer

- Få pladser, først til mølle.

Onsdag den 12. februar 2020 kl. 9.00-11.30 og torsdag den 13. februar 2020 kl. 9.00-11.30

Forvaltningsretslige principper, hvor grundlaget og principperne for den offentlige forvaltning gennemgås.

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 9.00-11.30

Hvordan arbejder virksomheder med cirkulær økonomi, et praktisk eksempel

Her kan du hører om de erfaringer, der er kommet ud af et projekt, der har haft fokus på generering og anvendelse af primært anvendte proceskemikalier i  medicinalindustrien og afisningsmidler i lufthavne.

Tilmelding: info.mnn@cphbusiness.dk

January 28, 2020

Onsdag den 26. februar 2020 kl 12.00-15.00 -  Cphbusiness, Peder Oxes Alle 2, 3400 Hillerød

Projekt Bæredygtig Bundlinje, Cphbusiness og Miljønetværk Nordsjælland sætter fokus på affald.

Denne workshop er for medarbejdere, som skal arbejde i praksis med affaldshåndtering og cirkulær genanvendelse.

Workshoppen kan med fordel suppleres med en studerende i praktik eller projekt. Efter workshoppen har du

- en forståelse for principper bag affaldshåndtering i EU – og hvordan det spiller sammen med cirkulær økonomi.

- Viden om, hvad man skal være opmærksom på ved håndtering, sortering og behandling af affald.

-Kompetencer, der gør dig i stand til at udvikle og gennemføre målrettede løsninger inden for affald og genanvendelse.

Program:

Kl. 12.00-12.30              Netværk og sandwich

Kl. 12.30-12.40              Velkommen. Ved projektleder for Bæredygtig Bundlinje 2.0 Thomas A. Christensen, Københavns Kommune...

January 23, 2020

I indbydes til gratis at sidde med i undervisningen af vores miljøteknologstuderende.

Tirsdag den 11. februar kl 9.00-14.00 kan du være med på en ”helikoptertur” over lovområdet især med fokus på miljølovgivningen.

Vi indleder denne dag, med at se på lovhierarkiet, hvordan lovgivning bliver til både her til lands og i EU, lige som vi vil se på samspillet mellem den europæiske miljølovgivning og den danske.

Når vi har fået et overblik over principperne, vil vi dykke ned og se på miljøområdets lovgivning, især med fokus på affald.

Tilmelding: info.mnn@cphbusiness.dk

January 28, 2019

Oversigt over fag/opstartsdatoer 2019

Ressourcer, affald og genanvendelse

Torsdag den 26. marts 2020

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Tirsdag den 31. marts 2020

Virksomhedens miljøpåvirkninger 

Torsdag den 16. april 2020

Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi

Tirsdag den 11. august 2020

CSR og Cirkulær økonomi

Torsdag den 10. september 2020

Spildevandsbehandling

Torsdag den 10. september 2020

Jordforurening

Torsdag den 29. oktober 2020

Ressourcer, affald og genanvendelse

Torsdag den 29. oktober 2020

Emission, lugt og støj

Tirsdag den 17. november 2020

Læs mere og tilmeld på:

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/miljoeteknologi

Please reload