top of page

Var du klar til at affaldssortere fra d. 1 januar 2023?

af Kasper Remmen Dirckinck-Holmfeld

Lektor, Cphbusiness Laboratorie og Miljø

Nyt år, nye regler! Fra 1. januar 2023 er der krav om, at alle virksomheder skal sortere deres affald i de samme 10+ fraktioner som husholder. Har du andet specielt produktionsaffald egnet til genanvendelse, skal det selvfølgelig også stadig frasorteres til genanvendelse.


Principielt har alle virksomheder også de sidste mange år skulle frasortere affald egnet til genanvendelse indenfor minimum træ, glas, metal og faktisk også plast – det er bare ikke rigtig blevet håndhævet over for små og mellemstore virksomheder (SMV), som ellers ikke underlagt miljøtilsyn. Det der nu er ændret er, at det husholdningslignende affald også skal sorteres i de samme 10 fraktioner (plus lidt flere) som skulle være indført for Husholdninger juni 2021 (men hvor der er givet dispensationer flere steder!). Dertil er der lagt vægt på at skærpe tilsynet!


Øget sorteringskrav

Tidligere var det en vurdering om, at affaldet skulle være egnet til genanvendelse – dvs. havde omfang og kvalitet til, at det gav mening at frasortere til genanvendelse. Dette vurderingsaspekt er principielt ikke medtaget i samme omfang da alt affald nu skal sorteres i de samme fraktioner som husholdningerne – uafhængigt om egnet genanvendelse! Det antages dog stadig, at proportionalitetsprincippet gør sig gældende. Det må derfor forventes, at man skal have en vis mængde af f.eks. mælkekartoner før det er nødvendigt at frasortere dette separat.


Det skal også fremhæves, at der gives mulighed for at sammenblande de enkelte fraktioner og lave ”kombineret indsamling” af f.eks. glas og metal eller mælkekantoner og plast. Dvs. at man ikke nødvendigvis skal have separate skraldespande til alle 10+ fraktioner, men kan have flere fraktioner i samme affaldscontainer (eller rum i affaldscontainer). Det er noget I skal finde ud af med jeres affaldsaftager.


Der gives også mulighed for, at man kan (tilbydes at) tilslutte sig de kommunale ordninger. Det kræver dog, at man kun har hvad svare til EN husholdning. Tidligere kunne ens restaffald være tilmeldt kommunen, ligesom man også kunne være tilmeldt kommunens ordninger for andre fraktion er, hvis lokaliseret i samme bygninger som boliger. Det er altså ændret, så ikke behøves at være samme lokation, men modsat indsnævret til hvad svare til EN husholdning. Om det så gælder den enkelte fraktion eller virksomheden som helhed, er der vist ikke helt klarhed over endnu.


Øget tilsyn og håndhævelse?

Der også øget fokus på at føre tilsyn med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Det gælder specielt ift. at sikre sig at affaldsaktørerne nu også behandler affaldet ordentligt. Der er dog også fokus på at følge op på, at Erhvervene generelt sortere deres affald. Betyder det så, at man kan forvente bødeforlæg, hvis ikke man var klar d. 1/1?


Nej, i den politiske aftale er det understreget, at kommunerne i første omgang skal vægte en vejledende dialog. Dvs. at man kan forvente, at kommuner i stigende omfang vil skulle tjekke op på affaldshåndtering hos også små og mellemstore virksomheder, men i første omgang vejledende ift. hvordan man kommer i gang med det fremfor decideret håndhævelse af reglerne.


Hjælp til at komme i gang?

Vil du dog gerne være på forkant og allerede gøre dig nogle overvejelser inden kommunen kommer på besøg, så tag endelig fat i os hos Miljønetværk Nordsjælland. Vi kan tilbyde lidt sparring om krav og muligheder, men også hjælp fra miljøteknologi studerende ift. specifik affaldskortlægning og input til sortering.


댓글


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page